Ontslag Meijsberg

Uw werkgever in Meijsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meijsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meijsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meijsberg. Uw werkgever in Meijsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meijsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meijsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meijsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meijsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meijsberg of met bevallingsverlof bent in Meijsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meijsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meijsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meijsberg
 • Als u in Meijsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meijsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Meijsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meijsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meijsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meijsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meijsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meijsberg. Uitzonderingen in Meijsberg;
 • Als uw werkgever in Meijsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meijsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meijsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meijsberg niet geschikt voor uw werk in Meijsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Meijsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meijsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meijsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meijsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meijsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Meijsberg u eveneens wel ontslaan.