Ontslag Meijldoorn

Uw werkgever in Meijldoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meijldoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meijldoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meijldoorn. Uw werkgever in Meijldoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meijldoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meijldoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meijldoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meijldoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meijldoorn of met bevallingsverlof bent in Meijldoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meijldoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meijldoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meijldoorn
 • Als u in Meijldoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meijldoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Meijldoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meijldoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meijldoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meijldoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meijldoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meijldoorn. Uitzonderingen in Meijldoorn;
 • Als uw werkgever in Meijldoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meijldoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meijldoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meijldoorn niet geschikt voor uw werk in Meijldoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Meijldoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meijldoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meijldoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meijldoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meijldoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Meijldoorn u eveneens wel ontslaan.