Ontslag Meijel

Uw werkgever in Meijel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meijel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meijel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meijel. Uw werkgever in Meijel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meijel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meijel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meijel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meijel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meijel of met bevallingsverlof bent in Meijel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meijel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meijel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meijel
 • Als u in Meijel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meijel wilt opnemen;
 • Omdat u in Meijel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meijel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meijel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meijel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meijel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meijel. Uitzonderingen in Meijel;
 • Als uw werkgever in Meijel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meijel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meijel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meijel niet geschikt voor uw werk in Meijel of
 • u functioneert niet voldoende in Meijel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meijel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meijel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meijel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meijel verblijft, dan mag uw werkgever in Meijel u eveneens wel ontslaan.