Ontslag Meije

Uw werkgever in Meije mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meije zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meije

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meije. Uw werkgever in Meije mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meije arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meije niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meije te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meije u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meije of met bevallingsverlof bent in Meije.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meije kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meije die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meije
 • Als u in Meije lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meije wilt opnemen;
 • Omdat u in Meije lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meije lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meije wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meije op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meije

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meije. Uitzonderingen in Meije;
 • Als uw werkgever in Meije bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meije aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meije gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meije niet geschikt voor uw werk in Meije of
 • u functioneert niet voldoende in Meije.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meije

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meije niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meije of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meije verblijft, dan mag uw werkgever in Meije u eveneens wel ontslaan.