Ontslag Megen

Uw werkgever in Megen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Megen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Megen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Megen. Uw werkgever in Megen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Megen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Megen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Megen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Megen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Megen of met bevallingsverlof bent in Megen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Megen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Megen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Megen
 • Als u in Megen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Megen wilt opnemen;
 • Omdat u in Megen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Megen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Megen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Megen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Megen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Megen. Uitzonderingen in Megen;
 • Als uw werkgever in Megen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Megen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Megen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Megen niet geschikt voor uw werk in Megen of
 • u functioneert niet voldoende in Megen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Megen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Megen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Megen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Megen verblijft, dan mag uw werkgever in Megen u eveneens wel ontslaan.