Ontslag Megelsum

Uw werkgever in Megelsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Megelsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Megelsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Megelsum. Uw werkgever in Megelsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Megelsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Megelsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Megelsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Megelsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Megelsum of met bevallingsverlof bent in Megelsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Megelsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Megelsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Megelsum
 • Als u in Megelsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Megelsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Megelsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Megelsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Megelsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Megelsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Megelsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Megelsum. Uitzonderingen in Megelsum;
 • Als uw werkgever in Megelsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Megelsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Megelsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Megelsum niet geschikt voor uw werk in Megelsum of
 • u functioneert niet voldoende in Megelsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Megelsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Megelsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Megelsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Megelsum verblijft, dan mag uw werkgever in Megelsum u eveneens wel ontslaan.