Ontslag Megchelen

Uw werkgever in Megchelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Megchelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Megchelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Megchelen. Uw werkgever in Megchelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Megchelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Megchelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Megchelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Megchelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Megchelen of met bevallingsverlof bent in Megchelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Megchelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Megchelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Megchelen
 • Als u in Megchelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Megchelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Megchelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Megchelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Megchelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Megchelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Megchelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Megchelen. Uitzonderingen in Megchelen;
 • Als uw werkgever in Megchelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Megchelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Megchelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Megchelen niet geschikt voor uw werk in Megchelen of
 • u functioneert niet voldoende in Megchelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Megchelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Megchelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Megchelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Megchelen verblijft, dan mag uw werkgever in Megchelen u eveneens wel ontslaan.