Ontslag Meeuwen

Uw werkgever in Meeuwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meeuwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meeuwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meeuwen. Uw werkgever in Meeuwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meeuwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meeuwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meeuwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meeuwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meeuwen of met bevallingsverlof bent in Meeuwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meeuwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meeuwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meeuwen
 • Als u in Meeuwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meeuwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Meeuwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meeuwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meeuwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meeuwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meeuwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meeuwen. Uitzonderingen in Meeuwen;
 • Als uw werkgever in Meeuwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meeuwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meeuwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meeuwen niet geschikt voor uw werk in Meeuwen of
 • u functioneert niet voldoende in Meeuwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meeuwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meeuwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meeuwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meeuwen verblijft, dan mag uw werkgever in Meeuwen u eveneens wel ontslaan.