Ontslag Meerwijck

Uw werkgever in Meerwijck mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerwijck zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerwijck

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerwijck. Uw werkgever in Meerwijck mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerwijck arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerwijck niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerwijck te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerwijck u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerwijck of met bevallingsverlof bent in Meerwijck.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerwijck kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerwijck die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerwijck
 • Als u in Meerwijck lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerwijck wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerwijck lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerwijck lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerwijck wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerwijck op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerwijck

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerwijck. Uitzonderingen in Meerwijck;
 • Als uw werkgever in Meerwijck bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerwijck aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerwijck gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerwijck niet geschikt voor uw werk in Meerwijck of
 • u functioneert niet voldoende in Meerwijck.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerwijck

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerwijck niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerwijck of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerwijck verblijft, dan mag uw werkgever in Meerwijck u eveneens wel ontslaan.