Ontslag Meerven

Uw werkgever in Meerven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerven. Uw werkgever in Meerven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerven of met bevallingsverlof bent in Meerven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerven
 • Als u in Meerven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerven wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerven. Uitzonderingen in Meerven;
 • Als uw werkgever in Meerven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerven niet geschikt voor uw werk in Meerven of
 • u functioneert niet voldoende in Meerven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerven verblijft, dan mag uw werkgever in Meerven u eveneens wel ontslaan.