Ontslag Meerveld

Uw werkgever in Meerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerveld. Uw werkgever in Meerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerveld of met bevallingsverlof bent in Meerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerveld
 • Als u in Meerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerveld. Uitzonderingen in Meerveld;
 • Als uw werkgever in Meerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerveld niet geschikt voor uw werk in Meerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Meerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Meerveld u eveneens wel ontslaan.