Ontslag Meertenwei

Uw werkgever in Meertenwei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meertenwei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meertenwei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meertenwei. Uw werkgever in Meertenwei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meertenwei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meertenwei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meertenwei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meertenwei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meertenwei of met bevallingsverlof bent in Meertenwei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meertenwei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meertenwei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meertenwei
 • Als u in Meertenwei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meertenwei wilt opnemen;
 • Omdat u in Meertenwei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meertenwei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meertenwei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meertenwei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meertenwei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meertenwei. Uitzonderingen in Meertenwei;
 • Als uw werkgever in Meertenwei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meertenwei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meertenwei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meertenwei niet geschikt voor uw werk in Meertenwei of
 • u functioneert niet voldoende in Meertenwei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meertenwei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meertenwei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meertenwei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meertenwei verblijft, dan mag uw werkgever in Meertenwei u eveneens wel ontslaan.