Ontslag Meerten

Uw werkgever in Meerten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerten. Uw werkgever in Meerten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerten of met bevallingsverlof bent in Meerten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerten
 • Als u in Meerten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerten wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerten. Uitzonderingen in Meerten;
 • Als uw werkgever in Meerten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerten niet geschikt voor uw werk in Meerten of
 • u functioneert niet voldoende in Meerten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerten verblijft, dan mag uw werkgever in Meerten u eveneens wel ontslaan.