Ontslag Meerstad

Uw werkgever in Meerstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerstad. Uw werkgever in Meerstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerstad of met bevallingsverlof bent in Meerstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerstad
 • Als u in Meerstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerstad. Uitzonderingen in Meerstad;
 • Als uw werkgever in Meerstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerstad niet geschikt voor uw werk in Meerstad of
 • u functioneert niet voldoende in Meerstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerstad verblijft, dan mag uw werkgever in Meerstad u eveneens wel ontslaan.