Ontslag Meerssen

Uw werkgever in Meerssen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerssen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerssen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerssen. Uw werkgever in Meerssen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerssen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerssen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerssen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerssen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerssen of met bevallingsverlof bent in Meerssen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerssen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerssen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerssen
 • Als u in Meerssen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerssen wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerssen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerssen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerssen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerssen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerssen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerssen. Uitzonderingen in Meerssen;
 • Als uw werkgever in Meerssen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerssen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerssen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerssen niet geschikt voor uw werk in Meerssen of
 • u functioneert niet voldoende in Meerssen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerssen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerssen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerssen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerssen verblijft, dan mag uw werkgever in Meerssen u eveneens wel ontslaan.