Ontslag Kleine meers

Uw werkgever in Kleine meers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine meers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine meers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine meers. Uw werkgever in Kleine meers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine meers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine meers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine meers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine meers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine meers of met bevallingsverlof bent in Kleine meers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine meers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine meers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine meers
 • Als u in Kleine meers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine meers wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine meers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine meers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine meers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine meers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine meers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine meers. Uitzonderingen in Kleine meers;
 • Als uw werkgever in Kleine meers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine meers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine meers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine meers niet geschikt voor uw werk in Kleine meers of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine meers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine meers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine meers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine meers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine meers verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine meers u eveneens wel ontslaan.