Ontslag Meerlo

Uw werkgever in Meerlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerlo. Uw werkgever in Meerlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerlo of met bevallingsverlof bent in Meerlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerlo
 • Als u in Meerlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerlo. Uitzonderingen in Meerlo;
 • Als uw werkgever in Meerlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerlo niet geschikt voor uw werk in Meerlo of
 • u functioneert niet voldoende in Meerlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerlo verblijft, dan mag uw werkgever in Meerlo u eveneens wel ontslaan.