Ontslag Meerland

Uw werkgever in Meerland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerland. Uw werkgever in Meerland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerland of met bevallingsverlof bent in Meerland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerland
 • Als u in Meerland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerland wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerland. Uitzonderingen in Meerland;
 • Als uw werkgever in Meerland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerland niet geschikt voor uw werk in Meerland of
 • u functioneert niet voldoende in Meerland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerland verblijft, dan mag uw werkgever in Meerland u eveneens wel ontslaan.