Ontslag Meerkerk

Uw werkgever in Meerkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerkerk. Uw werkgever in Meerkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerkerk of met bevallingsverlof bent in Meerkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerkerk
 • Als u in Meerkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerkerk. Uitzonderingen in Meerkerk;
 • Als uw werkgever in Meerkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerkerk niet geschikt voor uw werk in Meerkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Meerkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Meerkerk u eveneens wel ontslaan.