Ontslag Meerenbroek

Uw werkgever in Meerenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meerenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meerenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meerenbroek. Uw werkgever in Meerenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meerenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meerenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meerenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meerenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meerenbroek of met bevallingsverlof bent in Meerenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meerenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meerenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meerenbroek
 • Als u in Meerenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meerenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Meerenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meerenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meerenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meerenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meerenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meerenbroek. Uitzonderingen in Meerenbroek;
 • Als uw werkgever in Meerenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meerenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meerenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meerenbroek niet geschikt voor uw werk in Meerenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Meerenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meerenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meerenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meerenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meerenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Meerenbroek u eveneens wel ontslaan.