Ontslag Meeren

Uw werkgever in Meeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meeren. Uw werkgever in Meeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meeren of met bevallingsverlof bent in Meeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meeren
 • Als u in Meeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Meeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meeren. Uitzonderingen in Meeren;
 • Als uw werkgever in Meeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meeren niet geschikt voor uw werk in Meeren of
 • u functioneert niet voldoende in Meeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meeren verblijft, dan mag uw werkgever in Meeren u eveneens wel ontslaan.