Ontslag Aalsmeer

Uw werkgever in Aalsmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalsmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalsmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalsmeer. Uw werkgever in Aalsmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalsmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalsmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalsmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalsmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalsmeer of met bevallingsverlof bent in Aalsmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalsmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalsmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalsmeer
 • Als u in Aalsmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalsmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalsmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalsmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalsmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalsmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalsmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalsmeer. Uitzonderingen in Aalsmeer;
 • Als uw werkgever in Aalsmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalsmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalsmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalsmeer niet geschikt voor uw werk in Aalsmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Aalsmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalsmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalsmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalsmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalsmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Aalsmeer u eveneens wel ontslaan.