Ontslag Meemortel

Uw werkgever in Meemortel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meemortel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meemortel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meemortel. Uw werkgever in Meemortel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meemortel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meemortel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meemortel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meemortel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meemortel of met bevallingsverlof bent in Meemortel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meemortel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meemortel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meemortel
 • Als u in Meemortel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meemortel wilt opnemen;
 • Omdat u in Meemortel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meemortel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meemortel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meemortel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meemortel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meemortel. Uitzonderingen in Meemortel;
 • Als uw werkgever in Meemortel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meemortel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meemortel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meemortel niet geschikt voor uw werk in Meemortel of
 • u functioneert niet voldoende in Meemortel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meemortel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meemortel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meemortel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meemortel verblijft, dan mag uw werkgever in Meemortel u eveneens wel ontslaan.