Ontslag Meedhuizen

Uw werkgever in Meedhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meedhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meedhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meedhuizen. Uw werkgever in Meedhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meedhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meedhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meedhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meedhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meedhuizen of met bevallingsverlof bent in Meedhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meedhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meedhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meedhuizen
 • Als u in Meedhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meedhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Meedhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meedhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meedhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meedhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meedhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meedhuizen. Uitzonderingen in Meedhuizen;
 • Als uw werkgever in Meedhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meedhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meedhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meedhuizen niet geschikt voor uw werk in Meedhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Meedhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meedhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meedhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meedhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meedhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Meedhuizen u eveneens wel ontslaan.