Ontslag Meeden

Uw werkgever in Meeden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meeden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meeden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meeden. Uw werkgever in Meeden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meeden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meeden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meeden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meeden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meeden of met bevallingsverlof bent in Meeden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meeden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meeden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meeden
 • Als u in Meeden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meeden wilt opnemen;
 • Omdat u in Meeden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meeden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meeden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meeden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meeden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meeden. Uitzonderingen in Meeden;
 • Als uw werkgever in Meeden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meeden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meeden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meeden niet geschikt voor uw werk in Meeden of
 • u functioneert niet voldoende in Meeden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meeden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meeden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meeden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meeden verblijft, dan mag uw werkgever in Meeden u eveneens wel ontslaan.