Ontslag Medler

Uw werkgever in Medler mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Medler zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Medler

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Medler. Uw werkgever in Medler mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Medler arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Medler niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Medler te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Medler u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Medler of met bevallingsverlof bent in Medler.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Medler kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Medler die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Medler
 • Als u in Medler lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Medler wilt opnemen;
 • Omdat u in Medler lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Medler lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Medler wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Medler op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Medler

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Medler. Uitzonderingen in Medler;
 • Als uw werkgever in Medler bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Medler aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Medler gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Medler niet geschikt voor uw werk in Medler of
 • u functioneert niet voldoende in Medler.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Medler

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Medler niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Medler of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Medler verblijft, dan mag uw werkgever in Medler u eveneens wel ontslaan.