Ontslag Medevoort

Uw werkgever in Medevoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Medevoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Medevoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Medevoort. Uw werkgever in Medevoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Medevoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Medevoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Medevoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Medevoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Medevoort of met bevallingsverlof bent in Medevoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Medevoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Medevoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Medevoort
 • Als u in Medevoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Medevoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Medevoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Medevoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Medevoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Medevoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Medevoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Medevoort. Uitzonderingen in Medevoort;
 • Als uw werkgever in Medevoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Medevoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Medevoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Medevoort niet geschikt voor uw werk in Medevoort of
 • u functioneert niet voldoende in Medevoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Medevoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Medevoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Medevoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Medevoort verblijft, dan mag uw werkgever in Medevoort u eveneens wel ontslaan.