Ontslag Medemblik

Uw werkgever in Medemblik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Medemblik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Medemblik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Medemblik. Uw werkgever in Medemblik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Medemblik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Medemblik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Medemblik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Medemblik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Medemblik of met bevallingsverlof bent in Medemblik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Medemblik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Medemblik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Medemblik
 • Als u in Medemblik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Medemblik wilt opnemen;
 • Omdat u in Medemblik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Medemblik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Medemblik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Medemblik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Medemblik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Medemblik. Uitzonderingen in Medemblik;
 • Als uw werkgever in Medemblik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Medemblik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Medemblik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Medemblik niet geschikt voor uw werk in Medemblik of
 • u functioneert niet voldoende in Medemblik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Medemblik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Medemblik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Medemblik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Medemblik verblijft, dan mag uw werkgever in Medemblik u eveneens wel ontslaan.