Ontslag Mechelen

Uw werkgever in Mechelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mechelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mechelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mechelen. Uw werkgever in Mechelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mechelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mechelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mechelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mechelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mechelen of met bevallingsverlof bent in Mechelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mechelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mechelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mechelen
 • Als u in Mechelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mechelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Mechelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mechelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mechelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mechelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mechelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mechelen. Uitzonderingen in Mechelen;
 • Als uw werkgever in Mechelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mechelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mechelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mechelen niet geschikt voor uw werk in Mechelen of
 • u functioneert niet voldoende in Mechelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mechelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mechelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mechelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mechelen verblijft, dan mag uw werkgever in Mechelen u eveneens wel ontslaan.