Ontslag Maxet

Uw werkgever in Maxet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maxet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maxet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maxet. Uw werkgever in Maxet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maxet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maxet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maxet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maxet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maxet of met bevallingsverlof bent in Maxet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maxet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maxet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maxet
 • Als u in Maxet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maxet wilt opnemen;
 • Omdat u in Maxet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maxet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maxet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maxet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maxet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maxet. Uitzonderingen in Maxet;
 • Als uw werkgever in Maxet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maxet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maxet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maxet niet geschikt voor uw werk in Maxet of
 • u functioneert niet voldoende in Maxet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maxet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maxet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maxet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maxet verblijft, dan mag uw werkgever in Maxet u eveneens wel ontslaan.