Ontslag Mauritsfort

Uw werkgever in Mauritsfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mauritsfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mauritsfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mauritsfort. Uw werkgever in Mauritsfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mauritsfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mauritsfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mauritsfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mauritsfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mauritsfort of met bevallingsverlof bent in Mauritsfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mauritsfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mauritsfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mauritsfort
 • Als u in Mauritsfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mauritsfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Mauritsfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mauritsfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mauritsfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mauritsfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mauritsfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mauritsfort. Uitzonderingen in Mauritsfort;
 • Als uw werkgever in Mauritsfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mauritsfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mauritsfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mauritsfort niet geschikt voor uw werk in Mauritsfort of
 • u functioneert niet voldoende in Mauritsfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mauritsfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mauritsfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mauritsfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mauritsfort verblijft, dan mag uw werkgever in Mauritsfort u eveneens wel ontslaan.