Ontslag Maurik

Uw werkgever in Maurik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maurik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maurik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maurik. Uw werkgever in Maurik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maurik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maurik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maurik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maurik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maurik of met bevallingsverlof bent in Maurik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maurik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maurik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maurik
 • Als u in Maurik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maurik wilt opnemen;
 • Omdat u in Maurik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maurik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maurik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maurik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maurik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maurik. Uitzonderingen in Maurik;
 • Als uw werkgever in Maurik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maurik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maurik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maurik niet geschikt voor uw werk in Maurik of
 • u functioneert niet voldoende in Maurik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maurik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maurik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maurik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maurik verblijft, dan mag uw werkgever in Maurik u eveneens wel ontslaan.