Ontslag Matsloot

Uw werkgever in Matsloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Matsloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Matsloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Matsloot. Uw werkgever in Matsloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Matsloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Matsloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Matsloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Matsloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Matsloot of met bevallingsverlof bent in Matsloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Matsloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Matsloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Matsloot
 • Als u in Matsloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Matsloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Matsloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Matsloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Matsloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Matsloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Matsloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Matsloot. Uitzonderingen in Matsloot;
 • Als uw werkgever in Matsloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Matsloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Matsloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Matsloot niet geschikt voor uw werk in Matsloot of
 • u functioneert niet voldoende in Matsloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Matsloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Matsloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Matsloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Matsloot verblijft, dan mag uw werkgever in Matsloot u eveneens wel ontslaan.