Ontslag Mathijseind

Uw werkgever in Mathijseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mathijseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mathijseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mathijseind. Uw werkgever in Mathijseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mathijseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mathijseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mathijseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mathijseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mathijseind of met bevallingsverlof bent in Mathijseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mathijseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mathijseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mathijseind
 • Als u in Mathijseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mathijseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Mathijseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mathijseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mathijseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mathijseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mathijseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mathijseind. Uitzonderingen in Mathijseind;
 • Als uw werkgever in Mathijseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mathijseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mathijseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mathijseind niet geschikt voor uw werk in Mathijseind of
 • u functioneert niet voldoende in Mathijseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mathijseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mathijseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mathijseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mathijseind verblijft, dan mag uw werkgever in Mathijseind u eveneens wel ontslaan.