Ontslag Mataram

Uw werkgever in Mataram mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mataram zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mataram

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mataram. Uw werkgever in Mataram mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mataram arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mataram niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mataram te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mataram u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mataram of met bevallingsverlof bent in Mataram.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mataram kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mataram die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mataram
 • Als u in Mataram lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mataram wilt opnemen;
 • Omdat u in Mataram lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mataram lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mataram wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mataram op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mataram

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mataram. Uitzonderingen in Mataram;
 • Als uw werkgever in Mataram bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mataram aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mataram gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mataram niet geschikt voor uw werk in Mataram of
 • u functioneert niet voldoende in Mataram.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mataram

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mataram niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mataram of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mataram verblijft, dan mag uw werkgever in Mataram u eveneens wel ontslaan.