Ontslag Mastwijk

Uw werkgever in Mastwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mastwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mastwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mastwijk. Uw werkgever in Mastwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mastwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mastwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mastwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mastwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mastwijk of met bevallingsverlof bent in Mastwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mastwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mastwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mastwijk
 • Als u in Mastwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mastwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Mastwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mastwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mastwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mastwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mastwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mastwijk. Uitzonderingen in Mastwijk;
 • Als uw werkgever in Mastwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mastwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mastwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mastwijk niet geschikt voor uw werk in Mastwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Mastwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mastwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mastwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mastwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mastwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Mastwijk u eveneens wel ontslaan.