Ontslag Mastenbroek

Uw werkgever in Mastenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mastenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mastenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mastenbroek. Uw werkgever in Mastenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mastenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mastenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mastenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mastenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mastenbroek of met bevallingsverlof bent in Mastenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mastenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mastenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mastenbroek
 • Als u in Mastenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mastenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Mastenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mastenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mastenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mastenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mastenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mastenbroek. Uitzonderingen in Mastenbroek;
 • Als uw werkgever in Mastenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mastenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mastenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mastenbroek niet geschikt voor uw werk in Mastenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Mastenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mastenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mastenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mastenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mastenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Mastenbroek u eveneens wel ontslaan.