Ontslag Marwijksoord

Uw werkgever in Marwijksoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marwijksoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marwijksoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marwijksoord. Uw werkgever in Marwijksoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marwijksoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marwijksoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marwijksoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marwijksoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marwijksoord of met bevallingsverlof bent in Marwijksoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marwijksoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marwijksoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marwijksoord
 • Als u in Marwijksoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marwijksoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Marwijksoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marwijksoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marwijksoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marwijksoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marwijksoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marwijksoord. Uitzonderingen in Marwijksoord;
 • Als uw werkgever in Marwijksoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marwijksoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marwijksoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marwijksoord niet geschikt voor uw werk in Marwijksoord of
 • u functioneert niet voldoende in Marwijksoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marwijksoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marwijksoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marwijksoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marwijksoord verblijft, dan mag uw werkgever in Marwijksoord u eveneens wel ontslaan.