Ontslag Marum

Uw werkgever in Marum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marum. Uw werkgever in Marum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marum of met bevallingsverlof bent in Marum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marum
 • Als u in Marum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marum wilt opnemen;
 • Omdat u in Marum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marum. Uitzonderingen in Marum;
 • Als uw werkgever in Marum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marum niet geschikt voor uw werk in Marum of
 • u functioneert niet voldoende in Marum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marum verblijft, dan mag uw werkgever in Marum u eveneens wel ontslaan.