Ontslag Martenshoek

Uw werkgever in Martenshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Martenshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Martenshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Martenshoek. Uw werkgever in Martenshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Martenshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Martenshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Martenshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Martenshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Martenshoek of met bevallingsverlof bent in Martenshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Martenshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Martenshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Martenshoek
 • Als u in Martenshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Martenshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Martenshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Martenshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Martenshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Martenshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Martenshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Martenshoek. Uitzonderingen in Martenshoek;
 • Als uw werkgever in Martenshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Martenshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Martenshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Martenshoek niet geschikt voor uw werk in Martenshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Martenshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Martenshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Martenshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Martenshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Martenshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Martenshoek u eveneens wel ontslaan.