Ontslag Marsum /marssum

Uw werkgever in Marsum /marssum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marsum /marssum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marsum /marssum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marsum /marssum. Uw werkgever in Marsum /marssum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marsum /marssum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marsum /marssum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marsum /marssum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marsum /marssum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marsum /marssum of met bevallingsverlof bent in Marsum /marssum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marsum /marssum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marsum /marssum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marsum /marssum
 • Als u in Marsum /marssum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marsum /marssum wilt opnemen;
 • Omdat u in Marsum /marssum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marsum /marssum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marsum /marssum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marsum /marssum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marsum /marssum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marsum /marssum. Uitzonderingen in Marsum /marssum;
 • Als uw werkgever in Marsum /marssum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marsum /marssum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marsum /marssum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marsum /marssum niet geschikt voor uw werk in Marsum /marssum of
 • u functioneert niet voldoende in Marsum /marssum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marsum /marssum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marsum /marssum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marsum /marssum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marsum /marssum verblijft, dan mag uw werkgever in Marsum /marssum u eveneens wel ontslaan.