Ontslag Marsum

Uw werkgever in Marsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marsum. Uw werkgever in Marsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marsum of met bevallingsverlof bent in Marsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marsum
 • Als u in Marsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Marsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marsum. Uitzonderingen in Marsum;
 • Als uw werkgever in Marsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marsum niet geschikt voor uw werk in Marsum of
 • u functioneert niet voldoende in Marsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marsum verblijft, dan mag uw werkgever in Marsum u eveneens wel ontslaan.