Ontslag Marrum

Uw werkgever in Marrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marrum. Uw werkgever in Marrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marrum of met bevallingsverlof bent in Marrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marrum
 • Als u in Marrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Marrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marrum. Uitzonderingen in Marrum;
 • Als uw werkgever in Marrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marrum niet geschikt voor uw werk in Marrum of
 • u functioneert niet voldoende in Marrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marrum verblijft, dan mag uw werkgever in Marrum u eveneens wel ontslaan.