Ontslag Marolleput

Uw werkgever in Marolleput mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marolleput zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marolleput

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marolleput. Uw werkgever in Marolleput mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marolleput arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marolleput niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marolleput te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marolleput u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marolleput of met bevallingsverlof bent in Marolleput.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marolleput kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marolleput die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marolleput
 • Als u in Marolleput lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marolleput wilt opnemen;
 • Omdat u in Marolleput lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marolleput lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marolleput wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marolleput op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marolleput

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marolleput. Uitzonderingen in Marolleput;
 • Als uw werkgever in Marolleput bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marolleput aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marolleput gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marolleput niet geschikt voor uw werk in Marolleput of
 • u functioneert niet voldoende in Marolleput.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marolleput

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marolleput niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marolleput of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marolleput verblijft, dan mag uw werkgever in Marolleput u eveneens wel ontslaan.