Ontslag Marle

Uw werkgever in Marle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marle. Uw werkgever in Marle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marle of met bevallingsverlof bent in Marle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marle
 • Als u in Marle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marle wilt opnemen;
 • Omdat u in Marle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marle. Uitzonderingen in Marle;
 • Als uw werkgever in Marle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marle niet geschikt voor uw werk in Marle of
 • u functioneert niet voldoende in Marle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marle verblijft, dan mag uw werkgever in Marle u eveneens wel ontslaan.