Ontslag Markvelde

Uw werkgever in Markvelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Markvelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Markvelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Markvelde. Uw werkgever in Markvelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Markvelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Markvelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Markvelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Markvelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Markvelde of met bevallingsverlof bent in Markvelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Markvelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Markvelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Markvelde
 • Als u in Markvelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Markvelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Markvelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Markvelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Markvelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Markvelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Markvelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Markvelde. Uitzonderingen in Markvelde;
 • Als uw werkgever in Markvelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Markvelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Markvelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Markvelde niet geschikt voor uw werk in Markvelde of
 • u functioneert niet voldoende in Markvelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Markvelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Markvelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Markvelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Markvelde verblijft, dan mag uw werkgever in Markvelde u eveneens wel ontslaan.