Ontslag Marknesse

Uw werkgever in Marknesse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marknesse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marknesse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marknesse. Uw werkgever in Marknesse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marknesse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marknesse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marknesse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marknesse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marknesse of met bevallingsverlof bent in Marknesse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marknesse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marknesse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marknesse
 • Als u in Marknesse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marknesse wilt opnemen;
 • Omdat u in Marknesse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marknesse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marknesse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marknesse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marknesse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marknesse. Uitzonderingen in Marknesse;
 • Als uw werkgever in Marknesse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marknesse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marknesse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marknesse niet geschikt voor uw werk in Marknesse of
 • u functioneert niet voldoende in Marknesse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marknesse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marknesse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marknesse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marknesse verblijft, dan mag uw werkgever in Marknesse u eveneens wel ontslaan.