Ontslag Markluiden

Uw werkgever in Markluiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Markluiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Markluiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Markluiden. Uw werkgever in Markluiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Markluiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Markluiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Markluiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Markluiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Markluiden of met bevallingsverlof bent in Markluiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Markluiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Markluiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Markluiden
 • Als u in Markluiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Markluiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Markluiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Markluiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Markluiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Markluiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Markluiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Markluiden. Uitzonderingen in Markluiden;
 • Als uw werkgever in Markluiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Markluiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Markluiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Markluiden niet geschikt voor uw werk in Markluiden of
 • u functioneert niet voldoende in Markluiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Markluiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Markluiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Markluiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Markluiden verblijft, dan mag uw werkgever in Markluiden u eveneens wel ontslaan.