Ontslag Markenbinnen

Uw werkgever in Markenbinnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Markenbinnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Markenbinnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Markenbinnen. Uw werkgever in Markenbinnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Markenbinnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Markenbinnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Markenbinnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Markenbinnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Markenbinnen of met bevallingsverlof bent in Markenbinnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Markenbinnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Markenbinnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Markenbinnen
 • Als u in Markenbinnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Markenbinnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Markenbinnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Markenbinnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Markenbinnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Markenbinnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Markenbinnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Markenbinnen. Uitzonderingen in Markenbinnen;
 • Als uw werkgever in Markenbinnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Markenbinnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Markenbinnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Markenbinnen niet geschikt voor uw werk in Markenbinnen of
 • u functioneert niet voldoende in Markenbinnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Markenbinnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Markenbinnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Markenbinnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Markenbinnen verblijft, dan mag uw werkgever in Markenbinnen u eveneens wel ontslaan.