Ontslag Denemarken

Uw werkgever in Denemarken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Denemarken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Denemarken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Denemarken. Uw werkgever in Denemarken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Denemarken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Denemarken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Denemarken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Denemarken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Denemarken of met bevallingsverlof bent in Denemarken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Denemarken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Denemarken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Denemarken
 • Als u in Denemarken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Denemarken wilt opnemen;
 • Omdat u in Denemarken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Denemarken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Denemarken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Denemarken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Denemarken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Denemarken. Uitzonderingen in Denemarken;
 • Als uw werkgever in Denemarken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Denemarken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Denemarken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Denemarken niet geschikt voor uw werk in Denemarken of
 • u functioneert niet voldoende in Denemarken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Denemarken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Denemarken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Denemarken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Denemarken verblijft, dan mag uw werkgever in Denemarken u eveneens wel ontslaan.